TORNHUSET

TORNHUSET

Den gamla tegelbyggnaden uppfördes 1892 av stadsingenjören Wilhelm Stolpe och här bedrevs stadens första elverk. Avsikten var att förse stadens 36 gatlyktor, kyrkan och rådhuset med el. Två år efter invigningen flyttade även brandkåren en del av sin verksamhet in i tornhuset och därav namnet Kafé Station. I modernare tid har byggnaden använts som kontorslokaler

men nöjeskrogen Fat Sam har också haft sin verksamhet här. 1996 förvärvade pingstkyrkan tornhuset och efter omfattande renoveringar av lokalerna så startades Kafé Station 1997.
Idag är Station en uppskattad konferens- och mötesplats
 för både turister och stadsbor.

X